سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

پیش بینی جوی ناپایدار از یکشنبه در خراسان شمالی - نمایش محتوی خبر

 

 

پیش بینی جوی ناپایدار از یکشنبه در خراسان شمالی

دانلود

جوی نسبتا ناپایدار از یکشنبه برای خراسان شمالی پیش بینی شد.