Skip to Content

چرا کتاب ها خاک می خورند؟

شناسه : 339234322
Loading the player...

بیان راهکارهای صحیح «مطالعه کتاب» و دلایل بی‌رغبتی نسبت به آن است. در این نوشتار سعی شده است به آسیب‌شناسی مطالعه در ایران پرداخته شده و عوامل گسترش و کاهش فرهنگ مطالعه و روش صحیح مطالعه بیان گردد. نگارنده نخست به تبیین اهمیت علم و مطالعه پرداخته و ضرورت مطالعه و تحصیل علم در طول عمر را با استناد به آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان دین گوشزد نموده است. آنگاه به دلایل عدم احساس نیاز به مطالعه را بیان کرده و سپس راه برنامه‌ریزی صحیح برای یک مطالعه روشمند را آموزش داده است. وی همچنین آسیب‌ها و چالش‌های پیش روی مطالعه را ذکر کرده و تاریخچه‌ای از مطالعه در ایران ارایه نموده است.