Skip to Content

چگونه بهترین بابای دنیا شویم ؟

شناسه : 298383245
Loading the player...

معرفی کوتاه:بیان برخی از بایسته‌ها و ویژگی‌های مهم پدر نسبت به فرزند خویش است. در نوشتار حاضر سعی شده است برخی از نیازهای فرزندان و نقش پدران در تأمین این نیازها، از منظری روانشناختی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و لزوم ارتباط صمیمی بین آنان با یکدیگر، مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه نویسنده پدر خوب، پدری است که نیازهای فرزند خود را شناسایی نموده و فردی صبور، دلسوز، آگاه، مهربان، متعهد و مسئولیت‌پذیر بوده و زمان مشخصی را با فرزندان خویش سپری نماید. وی در همین زمینه توصیه‌هایی به پدران در مورد روابط آنان با فرزندان و همسران خویش ارایه نموده و چگونگی رفتار آنان با کودکان خویش و توجه کردن به تغذیه و پوشاک آنان را بیان کرده و برخی از موارد ایمنی و عاطفی مربوط به رفتارهای کودکان را به آن‌ها گوشزد نموده و هشدارهایی در مورد سلامت فیزیکی و روانی فرزندان، حق‌شناسی از آنان، احترام کردن به شخصیت فرزندان، سازماندهی و مدیریت فرزندان، مسایل مربوط به آموزش و تربیت آنان، مسایل اقتصادی مربوط به رسیدگی به فرزندان و برخی دیگر از نیازهای آنان ارایه نموده است.