کارنامه

در این برنامه با دعوت از کلیه مدیران و مسئولین اجرایی استان، خدمات و عملکرد آن دستگاه از بدو انقلاب اسلامی تا کنون تشریع می گردد.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده: بهرام اندرخور

دستیار تهیه: اشکان رادمان

تدوینگر: مهسا قاسم زاده

تصویر بردار: رضا اسکندری

مجری طرح: ساناز حلوایی