کارنامه

کارنامه عنوان برنامه ایست که در خصوص دستاوردهای انقلاب می باشد.

در این برنامه مدیران کل ادارات به ارایه عملکرد خود می پردازند.

در این قسمت اسدی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان به ارائه عملکرد خود می پردازد.
این برنامه به تهیه کنندگی اندرخور به روی آنتن می رود.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده :اندرخور