کارنامه

کارنامه عنوان برنامه ایست که  دستاوردهای انقلاب را در ارگان های دولتی به نمایش می گذارد.
در این بخش روشن روان مدیرکل انتقال خون استان خراسان شمالی به ارایه عملکرد خود می پردازد.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده:دهقان