سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

کانالهای پخش سیما به تفکیک شهرهای استان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

کانالهای پخش سیما به تفکیک شهرهای استان

کانال های پخش تلویزیونی شبکه های سراسری و استانی به تفکیک شهر ها

راز

فاروج

گرمه

جاجرم

اسفراین

شیروان

آشخانه

بجنورد

 

-

-

-

-

-

38

38

38

کانال

TV دیجیتالی

TS1

-

-

-

-

-

22

22

22

کانال

TV دیجیتالی

TS2

62

45

45

61

44

32

32

32

کانال

شبکه استانی

44

33

33

10

36

8

8

8

کانال

شبکه یک

50

21

21

6

42

12

12

12

کانال

شبکه دو

56

39

39

25

38

26

26

26

کانال

شبکه سه

5

27

27

40

32

22

30

10

کانال

شبکه چهار

7

12

12

43

26

44

44

44

کانال

شبکه خبر

9

51

51

37

30

34

36

50

کانال

شبکه آموزش

11

8

8

-

24

40

48

6

کانال

شبکه قرآن

فرکانس شبکه استانی اترک خراسان شمالی

 

Satellite: Badr-5(iransat)at 26 E                                                          ماهواره ایرانست : 26 درجه شرقی

Ferequency:12322 MHZ                                                                      فرکانس: 12322

Symbol rate: 27.5 MSYm/s (8psk)                                                       سیمبل ریت: 27500

Fec:3/4                                                                                            اف ای سی : ¾

Polarization:vertical                                                                           قطبیت : عمودی