سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

کاهش جمعیت ؛کاهش تحرک ونشاط - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

کاهش جمعیت ؛کاهش تحرک ونشاط

چند سال اخیر با کاهش بی سابقه جمعیت در ایران مواجه شدیم

این موضوع تلخ که باعث پیری کشورمون میشه باید هر چه زودتر در موردش فکر و اقدامی بشه