Skip to Content

کاهش 25 درصدی تولید کشمش در خراسان شمالی/ تولید سنتی کشمش در استان

کاهش 25 درصدی تولید کشمش در خراسان شمالی/ تولید سنتی کشمش در استان

کاهش 25 درصدی تولید کشمش در خراسان شمالی/ تولید سنتی کشمش در استان

 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از کاهش 25 درصدی تولید کشمش در این استان خبر داد.

مجید تشکری با اشاره به بروز بیماری سفیدک داخلی در تاکستان های این استان به خصوص در شهرستان بجنورد گفت: بیشتر کشمش های تولیدی این استان مربوط به شهرستان شیروان و فاروج است که تاکستان های موجود در این دو شهرستان نسبت به بجنورد خسارت های کمتری را متحمل شده اند.

وی با بیان اینکه میانگین تولید انگور در این استان حدود 180 هزار تن است، افزود: حدود 90 هزاز تن از این مقدار انگور کشمشی است که می توان از آن کشمش تولید کرد.

تشکری ادامه داد: از یک چهارم انگور کشمشی تولید شده در این استان، کشمش فرآوری می شود که طی سال جاری به علت بروز آفت در باغات انگور ،25 درصد از این میزان کاهش می یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه هنوز کشمش در این استان به صورت سنتی تولید می شود، اظهار کرد: در ابتدا باید سیستم تولید انگور در این استان را تغییر داد و به سوی شیوه داربستی گام برداشت.

این مقام مسئول تصریح کرد: از سوی دیگر برای تولید کشمش، انگورهای کشمشی جلوی نور آفتاب بر روی زمین پهن شده تا خشک شوند که باید در روش تولید کشمش نیز تغییر شیوه داد و روش ها ارتقا یابد.

گفتنی است بیماری سفیدک داخلی انگور در برخی از تاکستان ها 100 درصد و در برخی از تاکستان ها نیز تا 50 درصد خسارت وارد کرد.

 منبع ایسنا