سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

کرونای انگلیسی را بیشتر بشناسیم؟ - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

کرونای انگلیسی را بیشتر بشناسیم؟

دانلود

گونه انگلیسی کرونا موسوم به ب. ۱.۱.۷ پائیز گذشته شناسایی و به سرعت شیوع پیدا کرد. این ویروس به گفته مرکز آمریکایی کنترل و جلوگیری از بیماری‌ها نسبت به سایر گونه‌ها قدرت آلوده کنندگی بسیار بالایی دارد.  

ماه پیش دانشمندان در انگلیس گزارش دادند که این گونه در قیاس با سایر گونه‌های ویروس کرونا، با خطر مرگ هم ارتباط بیشتری دارد. گونه انگلیسی کرونا تا کنون در بسیاری از کشورهای جهان شناسایی شده است.

- در آفریقای جنوبی گونه متفاوتی کشف شده که ب. ۱.۱۳۵ نام‌گذاری شده‌ است. این گونه اولین بار اکتبر ۲۰۲۰ مشاهده شد که به شباهت‌هایی را به ویروس انگلیسی دارد.

- گونه برزیلی هم که پی. ۱ نامگذاری شده اولین بار در جریان تست کرونا از مسافران برزیل در ژاپن شناسایی شد. این گونه از یک رشته جهش‌هایی برخوردار است که شناسایی آن توسط سیستم ایمنی بدن را دشوار می‌کند.

این گونه‌ها نسبت به سایر گونه‌های شناسایی شده کرونا سریع‌تر شیوع پیدا می‌کنند. شمار مبتلایان به گونه‌های جدید کرونا در ماه‌های اخیر فشار فزاینده‌ای را روی نظام بهداشتی اروپا وارد کرد و وضعیت اثربخشی واکسن روی گونه‌های جدید چندان روشن نیست.