سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

کرونا در اسفراین ؛ارتباط اینترنتی با دکتر ایدلر آبادی - نمایش محتوای صدا

 

 

کرونا در اسفراین ؛ارتباط اینترنتی با دکتر ایدلر آبادی

دانلود

آمار کرونا در اسفراین ارتباط اینترنتی

ارتباط اینترنتی با دکتر اسحق ایلدر آبادی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین در خصوص آمار کرونا در اسفراین