جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

کسب دو جایزه در بخش جنبی برای فضای مجازی خراسان شمالی - نمایش محتوی مجازی

 

 

کسب دو جایزه در بخش جنبی برای فضای مجازی خراسان شمالی

دانلود

 فضای مجازی خراسان شمالی در بخش جنبی بیست و دومین جشنواره تولیدات حائز کسب دو جایزه در بخش دفاع مقدس برای  اثر فیروز و در بخش منابع طبیعی برای اثر آتش سوزی شد.