کسب عنوان اولی اسب ترکمن جرگلان در هفته بیست و چهارم کورس اسبدوانی گنبد

کسب عنوان  اولی اسب ترکمن جرگلان در هفته بیست و چهارم کورس اسبدوانی گنبد

عصردیروز  در هفته ی بیست و چهارم کورس اسبدوانی  کشور،  اسب تیزپا یزدانی به مالکیت مرحوم پهلوان گِلدی جانِ تُراج و  با چابکسواری جواد آچاک،   در  دور اول اسب های 3 تا 5ساله ی ترکمن،  زودتر از دیگران مسافت هزار و 700متری مسابقه را  پیمود و  اول شد.

منبع : واحد مرکزی خبر