جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

کشمش سوغات خراسان شمالی - نمایش محتوی مجازی

 

 

کشمش سوغات خراسان شمالی

دانلود

قبل از زمان برداشت محصول انگور، باتوجه به اینکه بیشترین رقم کشت شده در شهرستان نوع کشمشی است، باغداران اقدام به آماده کردن فضایی می شوند که محصوص تیزآب شده را برای خشک شدن برروی آن قرار دهند، این محل به زبان محلی، تخت گفته می شود.

 تخت: سطح صاف وهموار زمینی است که با استفاده از کاهگل، هرساله آماده سازی می شود، این فضا معمولا در نقاط روبه آفتاب وباز انتخاب می شود تا انگور تیزآب شده در فرصت کوتاهی تبدیل به کشمش خشک شود.

بعد از آماده شدن تخت، باغداران براساس شناختی که در مدت های متعدد کار یافته بودند اقدام به تهیه شغار می کردند.

شغار: شیره ی منجمد شده گیاهی بود که در سطح بعضی روستاها یافت می شد از جمله در محدوده روستای کلاته محمدرضا خان فاروج  که به صورت سنگ های سیاهی قابل مشاهده بود.

 بعد از یافتن، این ماده  را در دیگ های  مخصوص ریخته و می جوشاندند تا بصورت مایع  درمی آمد.

با توجه به اینکه مدت نگهداری انگور کوتاه است، در زمان برداشت، اعضای خانواده و نیروهای بکار گرفته به دو گروه تقسیم می شوند گروهی اقدام به جمع آوری محصول می کنند وگروه دوم همزمان تیزآب یا به عبارت محلی شغاری را انجام می دهند.

گروه دوم بخشی از انگورها را در ظرف هایی متخلخل دسته دار (دستکی) می ریزند این ظرف ها دارای سه دسته بلند هستند که اتصال آن ها شکل مثلتی را ایجاد می کند واز این طریق افرادی که مسئول قرار دادن این ظروف در تیزآب هستند کمتر دستشان با این مواد در تماس باشد.

میزان باقی ماندن انگور در شغار باید اندازه باشد که اگر کمتر باشد زمان خشک شدن آن به دراز کشیده می شود واگر بیش از حد بماند کیفیت کشمش پایین می آید  وبه اصطلاح باغداران کشمش می سوزد.

در گذشته سطل کوچک آبی کنار ظرف شغار قرار می گرفت وکاسه روحی که وسط آن سوراخ شده بود در سطل قرار می دادند. یعنی هربار که یک دستکی در ظرف شغار قرار می گرفت همزمان این کاسه هم در سطل قرار می گرفت، وقتی کاسه پر از آب می شد ظرف انگور از تیزآب برداشته می شد و مسئول چینش، هم خوشه ها را روی تخت که از قبل آماده شده می چید تا کاملا در معرض آفتاب قرار گیرد.

زمان جمع کردن کشمش ها از روی تخت، متاثر از شرایط آب وهوایی است، در صورت آفتابی بودن ظرف دو تا سه روز کشمش ها قابل جمع شدن است.

البته امروزه از شیوه ها نوین برای تیزآب کردن انگور استفاده می شود، مواد شیمیایی حوزه کشاورزی جایگزین شغار شده است