کمبود مربی مراقب سلامت در مدارس خراسان‌شمالی

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی گفت: هم اکنون مدارس استان با کمبود مربی مراقب سلامت مواجه هستند.

بهرام سلیمانیان اظهار کرد: استاندارد کشور در سرانه مراقبین سلامت به ازای هر 750 دانش آموز یک مراقب سلامت است.

وی ادامه داد: این در حالیست که سرانه مراقبین سلامت در استان پایین تر از میانگین کشوری است.

سلیمانیان افزود: با توجه به وجود 160 هزار دانش آموز در خراسان‌شمالی باید بیش از 210 مراقب سلامت در مدارس استان فعالیت کنند.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون تعداد مراقبین سلامت مدارس دولتی و غیر انتفاعی در استان 150 نفر است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی عنوان کرد: مدارس استان حداقل به 40 مراقب سلامت دیگر نیاز دارند.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیشتر مدارس موجود در کشور با کمبود مراقب سلامت مواجه هستند و این مشکل فقط مربوط  به خراسان‌شمالی نیست.

سلیمانیان با اشاره به نگاه دولت به حوزه سلامت در کشور،خاطر نشان کرد: مراقبین سلامت در استان نیز به منظور رفع مشکلات خود نیازمند توجه دولت به این بخش از آموزش پرورش هستند.

منبع : ایسنا