سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

کمک های اولیه برای رفع انسداد راه هوایی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

کمک های اولیه برای رفع انسداد راه هوایی

دانلود

آموزش کمک های اولیه برای رفع انسداد راه هوایی در برنامه پزشک شما