سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

کنکاش - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

کنکاش

اسامی برندگان برنامه کنکاش از تاریخ 90.10.2 لغایت 90.12.28

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

شهر

1

الهه مهدی زاده

8761...0911

بابلسر

2

محمد وطن دوست

2163...0915

بجنورد

3

نفیسه کریمی

9802...0935

آشخانه

4

حسین حسین زاده

8799...0915

بجنورد

5

رویا پایداری

1828...0915

آشخانه

6

اقدس مختاری

5053...0915

شیروان

7

فاطمه قانعی

2748...0915

محمدآباد مانه

8

مصطفی فرهمند

1551...0935

بجنورد

9

الهام ابراهیمی

5753...0915

آشخانه

10

زکیه ناظری

1432...0935

بجنورد

11

محمد جمشیدی

1198...0915

بجنورد

12

محمدرضا سبحان زاده

1740...0939

بجنورد

13

مریم ابراهیم پور

9008...0935

شیروان

14

ام البنین قاسمی

8243...0936

بجنورد

15

رضا جهانی

6570...0936

رازوجرگان

16

ملیحه شرافتی

4616...0915

آشخانه

17

رضا ولی زاده

5520...0939

بجنورد

18

رحمانی

9188...0915

مانه و سملقان

19

زهرا نیستانی

9498...0937

چمن بید

20

امیر محمدپور

2202...0938

آشخانه

برندگان  میتوانند برای دریافت جوایز خود با شماره تلفن 2254000-0584  شماره داخلی 9161 تماس حاصل نموده و با در دست داشتن فتو کپی شناسنامه خود به صدا و سیمای خراسان شمالی واحد روابط عمومی مراجعه نمایند.