جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

کودکانه - نمایش محتوای صدا

 

 

کودکانه

کودکانه

 

 

عوامل برنامه :

تهیه کننده : خیر النساء احمدی

گوینده : تهمینه عزیزی

گزارشگر : کبری محمدی

بازیگران بخش نمایش : نسرین شاکری ، راحله ربانی