کولاک

برنامه تلویزیونی کولاک شامل آیتم های متنوع و جذاب نظیر گزارش از جوانان موفق طلبه، حافظان قرآن کریم، معرفی مشاغل و الگوسازی مشاهیر و مفاخر استان و کشور و..  استفاده از کلام بزرگان، احادیث در برنامه به عنوان پیام های گرافیکی، معرفی کتاب و سایت های مفید و پرمحتوا برای استفاده از مخاطبان بویژه جوانان، آیتم نامگذاری سال، خواندن پیامک که از سوی جوانان ارسال شده است، آیتم جوانان روستا که به عنوان بخشی از جمعیت مولد استان مد نظر قرار می گیرد و معرفی جوان موفق روستایی، آیتم  نمایشی کجراهه و ... است

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده:امیر بیاتی