کوچه باغ معرفت

این برنامه به معرفی مشاهیر ، بزرگان ، شعرا ، نویسندگان و مفاخر استان را به مردم معرفی میکنند .

در این برنامه برای هر استان یک کارشناس محترم معرفی شده است که در خصوص آن بزرگوار صحبت می شود . و برای گزارش از شهرستان ها از گزارشگران افتخاری آن شهرستان استفاده می شود .

 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : محمد ولیزاده

گوینده : سمانه دلاوری

گزارشگر : محمد ولیزاده

تاریخ تولید: 1396