Skip to Content

گزارش تصویری تست دیابت در مرکز

امروز همزمان با هفته دیابت ،با حضور کارمندان علوم پزشکی  تست دیابت از همکاران مرکز گرفته شد .

در این تست همکاران از قد وزن و میزان قند و فشار خون خود مطلع شدند