جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

گزارش تصویری جلسه انتخاب نماینده کارکنان در صندوق 15 درصدی - نمایش محتوی خبر

 

 

گزارش تصویری جلسه انتخاب نماینده کارکنان در صندوق 15 درصدی

 

اسامی کاندیدای شرکت کننده در رای گیری صندوق پس انداز 15 درصد کارکنان مرکز
محمد مقدسی

محسن باوفا
مهاجری

یاسر ولیزاده

در این جلسه که با حضور کارکنان رسمی سازمان برگزار شد بعد از رای گیری اقای مهاجری ومحسن باوفا با کسب بیشترین آرا برگزیده شدند