جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

گزارش تصویری شورای فنی مرکز با حضور مدیر کل - نمایش محتوی مجازی

 

 

گزارش تصویری شورای فنی مرکز با حضور مدیر کل

شورای فنی مرکز با حضور مدیر کل و اعضای شورا به مدت 2 ساعت در سالن جلسات مرکز برگزار گردید