رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸

گزارش تصویری کارگاه تغذیه سالم برای کودکان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

گزارش تصویری کارگاه تغذیه سالم برای کودکان

امروز با حضور دکتر جودت کلاس تغذیه سالم برای کارکنان خانوم صدا و سیمای مرکز برگزار شد