سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

گفتگو با چوپان روستای ینگه قلعه در برنامه سلام آبادی - نمایش محتوی خبر

 

 

گفتگو با چوپان روستای ینگه قلعه در برنامه سلام آبادی

دانلود

گفتگو با چوپان  روستای ینگه قلعه در برنامه سلام آبادی

سلام آبادی یکشنبه ساعت 18 از سیمای اترک به روی انتن می رود