سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

گفتگو با کارآفرین روستای آق تپه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

گفتگو با کارآفرین روستای آق تپه

دانلود

 گفتگو با کارآفرین روستای آق تپه در برنامه سلام آبادی

برنامه سلام آبادی با هدف جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ، توسعه مشاغل روستایی ، ترویج قناعت و ساده زیستی، سبک زندگی روستایی، شعار سال تولید می شود

این برنامه ، برنامه ایست ترکیبی که بصورت مستند گزارشی ضبط و پخش می گردد، برنامه به ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی و بومی روستا می پردازد هر روستا نسبت به موقعیت جغرافیایی خاص خود و ویژگی هایی که دارد که توجه به آنها در برنامه نیازمند پژوهش قبل از تصویربرداری است از پوشش و گویش محلی روستا و همینطور نواها، نغمه ها و موسیقی بومی که از ضروریات برنامه های روستاست پرداخته می شود در این برنامه به وجه تمایز شهر و روستا و مسئله ی اقتصادی در روستا و ارتقا معیشت مردم در روستا توجه می شود. در برنامه سعی خواهد شد پیشرفت روستا نسبت به گذشته و برنامه ریزی پوشش نقاط ضعف و قوت برای آینده نیز توجه می گردد و همچنین به شعار سال و انتخابات در دیدگاه های مردم روستا پرداخته می شود .