جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

گفتگو طنز اوقل جان با مهمان برنامه شبهای اترک - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

گفتگو طنز اوقل جان با مهمان برنامه شبهای اترک

دانلود

گفتگوی طنز اوقل_جان با آقای میکده عکاس درباره هنر عکاسی و مسائلی که برای یک عکاس پیش می آید...