سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

گلستان و بلبلستان(دید و بازدید) - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

گلستان و بلبلستان(دید و بازدید)

دانلود

انیمیشن گلستان و بلبلستان در ۱۳ قسمت به مسائل اجتماعی جامعه می پردازد .در این قسمت موضوع دید و بازدید در جامعه امروز در مقایسه با سال های گذشته به شیوه طنز بیان شده