گلچین خطبه ها

نماز جمعه عبادتی است همچون نمازهای دیگر که در ظهر روز جمعه و با شرائط خاصی انجام می شود، و در فضیلت این نماز همین بس که سوره ای در قرآن به این نام آمده و در آنجا صریحاً مؤمنان را به حضور در نماز جمعه دعوت فرموده است .گلچین خطبه ها برنامه ای است که هر هفته در روزهای یکشنبه و سه شنبه ازساعت 13:00 الی 14:00از شبکه استانی صدای مرکز پخش می شود .این برنامه با هدف پخش فرازهایی از خطبه های نماز جمعه شهرستانها ، بخشها و شهر های استان به جز مرکز استان تهیه میگردد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: خانم رحمانی

تاریخ تولید: 1396