رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

گپ و گفت با استاندار خراسان شمالی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

گپ و گفت با استاندار خراسان شمالی

دانلود

حامد حمامي در بسته گپ و گفت اين هفته، گفتگويي صميمي با نماينده عالي دولت در خراسان شمالي داشت