گین و گیندز

در این برنامه که به زبان ترکی خراستان شمالی اجرا میشود با استفاده از بخشهای نمایشی، ضرب المثل، شعر خوانی، مهمان و کارشناس حضوری،لغات ترکی ومترادفهایش در دیگر گویشهای استان، قصه گویی و معرفی روستاهای ترک نشین وآداب ورسوم آنها سعی در ایجاد فضایی شاد و مفرح همراه با همدلی دیگر اقوام داریم.

موضوع اصلی برنامه :فرهنگ وآداب ورسوم قوم ترک

 

                                                                                                                  

موضوعات فرعی برنامه :

1-فرهنگ ترکهای استان

2-مشترکات ترکها با دیگر اقوام

3-هنر ترکهای استان


 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:مجید حمزانلویی و علی رضوانی

گوینده: محمد مهنانی و حکمت شیردل

گزارشگر:محمد یزدانی

دستیار تهیه کننده: طاهره شاددل

تاریخ تولید: 1397