یاختیلق

: این برنامه به مدت 30 دقیقه جمعه ها  برای شنوندگان ترکمن  زبان استان و سایر استانهای همجوار(گلستان) پخش می شود که در دل این برنامه سعی شده بیشتر به آداب و رسوم قوم ترکمن  ،احیایی زبان مادری بدلیل همجواری با قومیتهای دیگر ،همچنین به معرفی هنرمندان و سازهای سنتی ترکمن  ،معرفی شعرا  ، زنده کردن کلمات گم شده ترکمن  ،معرفی پیشینان ترکمن  که در طول تاریخ چه رشادتهایی برای ایران و همچنین معرفی سردارن شهید که در طول دوران انقلاب چه جانفشانیهایی برای ایران عزیز انحام داده اندو ...

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :آقای کز از استان گلستان

تاریخ تولید: 1396