رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

یا رب این صوت محمّد یا صدای اکبر است - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

یا رب این صوت محمّد یا صدای اکبر است

یا رب این صوت محمّد یا صدای اکبر است
روی ماه احمد است یا لقای اکبر است

 

چون شبیه حضرت طه است خلق و خوی او
زین جهت مدح پیمبر خود ثنای اکبر است