Skip to Content

25کلید آرامش و غلبه بر استرس

شناسه : 297527003
Loading the player...

معرفی کوتاه:زندگی در قرن ۲۱ به اندازه‌ای از استرس و نگرانی لبریز شده است که ما به سختی متوجه سرعت روبه‌رشد آن می‌شویم. در این قرن، نه تنها برای رسیدن به آرامش و نجات از آشفتگی‌های روحی، بلکه برای تبدیل این نگرانی‌ها به کامیابی و موفقیت‌های بزرگ، به روش‌های تازه‌ی نیاز داریم. راه‌هایی طبیعی و سالم که انرژی‌مان را تحلیل نبرد و عوارض ناخوشایند احتمالی آنها، در روزهای بعد گریبان‌گیرمان نشود. در کتاب حاضر، ۲۵ تکنیک سازنده در جهت غلبه بر نگرانی‌ها و دست یافتن به آرامش معرفی شده است. برخی از این تکنیک‌ها چون: گل ساعتی و منیزیم؛ خوراکی هستند، برخی چون مدیتیشن، مربوط به روح و روان افراد می‌شوند، برخی چون: تمرین کشیدنِ نفس عمیق و یوگا، فیزیکی هستند و برخی نیز چون استفاده از صدا، نور و بو، عوامل محیطی می‌باشند. در پاره‌ای موارد با ترکیب این روش‌ها می‌توانید در زمانی کم‌تر از آنچه فکرش را می‌کنید، بر نگرانی‌های خود فائق شوید.