Skip to Content

5 جایگاه سی ان جی در خراسان شمالی فاقد تاییدیه استاندارد است

5 جایگاه سی ان جی در خراسان شمالی فاقد تاییدیه استاندارد است

5 جایگاه سی ان جی در خراسان شمالی فاقد تاییدیه استاندارد است

 

مدیر کل استاندارد خراسان شمالی گفت: پنج جایگاه سی ان جی متعلق به شهرداری در این استان فاقد تاییدیه استاندارد است
فهیمه مهمان نواز در جلسه شورای استاندارد و کیفیت افزود: مالکان این جایگاه ها را احضار کردیم اما فقط تعدادی از این افراد در جلسه احضاریه شرکت کردند
وی ادامه داد: یکی از این جایگاه ها وضعیت بحرانی دارد و پیشنهاد قطع انشعاب آن ها را برای جلوگیری از بروز هرگونه بروز خطری و حادثه ای را می دهیم
مهمان نواز اظهار کرد: جایگاه سی ان جی شماره یک شهرداری آشخانه در وضعیت بحرانی قرار دارد
وی بیان کرد: جایگاه سی ان جی شماره دو شهرداری آشخانه، جایگاه سی ان جی شهرداری شهر قاضی، اسفراین و شیروان نیز فاقد تاییدیه استاندارد هستند
این مقام مسئول در خصوص وضعیت آسانسورهای این استان نیز تصریح کرد: طی سال 94 فراخوانی ارائه شد تا آسانسورهای دولتی و عمومی نسبت به دریافت تاییدیه استاندارد اقدام کنند اما استقبالی از آن نشد و در نهایت 35 دستگاه در ساختمان های ادارات دولتی و عمومی مورد بررسی قرار گرفت که تمامی آن ها نقص داشتند
وی با اشاره به اینکه تعدادی از این آسانسورها در بیمارستان و یا در اورژانس قرار دارند، تاکید کرد: از 35 دستگاه آسانسور 14 دستگاه ثبت درخواست کردند که از این تعداد پنج دستگاه موفق به دریافت تاییدیه استاندارد شدند
وی گفت: تمامی دستگاه های عمومی و دولتی باید نسبت به دریافت این تاییدیه اقدام کنند و تا زمان دریافت این تاییدیه دستگاه های خود را خاموش کنند
مدیر کل استاندارد خراسان شمالی ادامه داد: قرار بر این است تا از ابتدای سال آینده کد شناسه 10 رقمی در داخل آسانسورها نصب شود و افراد می توانند با ارسال پیامک به شماره 10001517 از سلامت آسانسور مطمئن شوند
در این جلسه مقرر شد تا تاریخ 20 اسفند سال جاری جایگاه های سی ان جی مذکور نسبت به رفع نقص اقدام کنند در غیر این صورت انشعابات آن ها قطع می شود

منبع : ایسنا