جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

صفحه اصلی

 

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبرسراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 300 دقیقه

 • 05:30

  بوستان حکمت 40 دقیقه

 • 06:10

  آوای کتاب 20 دقیقه

 • 06:30

  صدای روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  قند و عسل 60 دقیقه

 • 08:00

  خبرسراسری 60 دقیقه

 • 09:00

  خبر استانی 15 دقیقه

 • 09:15

  پیام اترک(زنده) 105 دقیقه

 • 11:00

  بر آستان نیاز 60 دقیقه

 • 12:00

  خبر استانی 0 دقیقه

 • 12:00

  خبر استانی 60 دقیقه

 • 13:00

  پاسخگو 60 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  پاسخگو 60 دقیقه

 • 16:00

  خبر استانی 15 دقیقه

 • 16:15

  پیام اترک(زنده) 105 دقیقه

 • 18:00

  شکر پنیر(زنده) 30 دقیقه

 • 18:30

  قبول باشه 30 دقیقه

 • 19:00

  دنگ کرمانجی 60 دقیقه

 • 20:00

  دنگ کرمانجی 60 دقیقه

 • 21:00

  ایشق گجه له 60 دقیقه

 • 22:00

  ترنم شبانه

اخبار

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب رصد.

بررسی موضوعات روز با رصد اترک
بررسی موضوعات روز با رصد اترک
«رصد» عنوان برنامه تلویزیونی است که از سیمای اترک موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار می دهد.
آرشیو خبرخوان