نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باکس اذان ظهر 00:35
دل افروزان 01:30
سریال 02:30
باکس اذان صبح 04:00
سلام آبادی (تکرار) 06:05
صبح تازه 07:30
با هم بازی 08:50
اخبار استانی 11 11:00
شبهای اترک(بازپخش) 11:30
سریال 13:00
خانه مهر (تکرار) 14:00
کلاغ پر 17:00
خبر اترک 20 20:00
باکس اذان مغرب 20:22
شبهای اترک 21:00
اخبار استانی 23 23:00
فیلم سینمایی 23:30