نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذانگاهی 00:47
سریال 01:30
زلال معرفت 03:00
اذان صبحگاهی 04:05
سلام آبادی (تکرار) 08:00
سریال 13:00
انیمیشن 15:00
اخبار 20:00
اذانگاهی 20:08
فیلم سینمایی 23:30