محتوا با برچسب انتخابات.

  • منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مشخص شد .
  • انتخابات یک مسابقه ملی است
  • موشن گرافیک اهمیت حضور  
  • حضور رای اولی ها در ویژه برنامه انتخاباتی نوبت مردم
  • ارتباط زنده با شبکه 3 در ویژه برنامه انتخاباتی شبکه اترک
  • پخش زنده ویژه برنامه انتخابی از شبکه اترک و آموزش  
  • انیمیشن شام انتخاباتی تهیه شده در فضای مجازی شبکه اترک

محتوا با برچسب انتخابات.

رکن سوم ]از آمادگی مسئول[، حفظ طهارت...
مدارک ثبت نام نامزدهای انتخابات...
موج همدلی 9
موج همدلی8
موج همدلی 7

محتوا با برچسب انتخابات.

برنامه ما می آئیم  نام برنامه ای...

محتوا با برچسب انتخابات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب انتخابات.

شبکه اترک برای پوشش گسترده حضور مردم...

محتوا با برچسب انتخابات.

طنز پشت و رو این قسمت سوابق کاری
طنز پشت و رواین قسمت تبلیغات زود...
طنز پشت و رو این قسمت تبلیغات...
طنز انتخاباتی  پشت و رو در 10...

محتوا با برچسب انتخابات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد