برندگان مسابقه حماسه حسینی

برندگان روزهای پنجم تا دهم مسابقه حماسه حسینی مشخص شد

برندگان روزهای پنجم تا دهم مسابقه حماسه حسینی مشخص شد   پاسخ سوال  روز پنجم :فروع دین برنده روز پنجم:fatemehak74 ...چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

برنده روز چهارم مسابقه حماسه حسینی مشخص شد

مسابقه حماسه حسینی  *سوال روز چهارم * ۴_شرایط امربه معروف چه مواردی هستند؟ - الف)تذکر لسانی    -  ب) علم احتمال...چهارشنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

اعلام برنده روز سوم مسابقه حماسه حسینی

مسابقه حماسه حسینی   سوال روز سوم * 3_مراتب امر به معروف چه چیز هایی می باشد؟ - الف)مرتبه قلبی      -  ب)...سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

برنده روز دوم مسابقه حماسه حسینی مشخص شد

مسابقه حماسه حسینی   سوال روز دوم 2-    طبق ایه 104 سوره آل عمران رستگاران چه کسانی هستند؟ الف) آمرین به معروف و ناهیان...دوشنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

برنده روز اول مسابقه حماسه حسینی

مسابقه حماسه حسینی   سوال روز اول ۱-    فلسفه قیام امام حسین علیه السلام چه بود؟ الف- دنیا طلبی ب-جنگ با دشمنان اسلام ...یک‌شنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۱