سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

صفحه اصلی

 

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبرسراسری 15 دقیقه

 • 00:15

  مثلث 345 دقیقه

 • 06:00

  دعای ندبه 60 دقیقه

 • 07:00

  قند و عسل 30 دقیقه

 • 07:30

  چهره ها 30 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 35 دقیقه

 • 08:35

  هفت خوان 25 دقیقه

 • 09:00

  لبخند ایرانی 120 دقیقه

 • 11:00

  بر آستان نیاز 60 دقیقه

 • 12:00

  یادمان نرود 30 دقیقه

 • 12:30

  شبهای ایران 30 دقیقه

 • 13:00

  نام ها و یادها 60 دقیقه

 • 14:00

  خبرسراسری 120 دقیقه

 • 16:00

  خبراستانی 20 دقیقه

 • 16:20

  کوچه باغ معرفت 25 دقیقه

 • 16:45

  لحظه های اجابت 75 دقیقه

 • 18:00

  حسینیه 120 دقیقه

 • 20:00

  خلات 5 دقیقه

 • 20:05

  سونجه 55 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 35 دقیقه

 • 21:35

  یاختنلق 85 دقیقه

 • 23:00

  ایران 626

 • 23:30

  نمایش

اخبار

نمایشگر دسته ای مطالب

گزارشی از اولین جشنواره قلیف‌چال در جاجرم
گزارشی از اولین جشنواره قلیف‌چال در جاجرم
جشنواره قلیف‌چال در شهرستان جاجرم، برگزار شد و فرصتی فراهم کرد تا غذای محلی چوپان‌های این خطه به خوبی معرفی شود.
آرشیو خبرخوان

گزارشی از اولین جشنواره قلیف‌چال در جاجرم

جشنواره قلیف‌چال در شهرستان جاجرم، برگزار شد و فرصتی فراهم کرد تا غذای محلی چوپان‌های این خطه به خوبی معرفی شود.یک‌شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۱