آخرین به روز رسانی: شنبه, 29 آذر 1393 - 09:05 به وقت تهران

به نام خدا

اسامی برندگان مسابقه بزرگ قرآنی

برندگان مسابقه می توانند از روز 8 مهر ماه به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی برای تحویل هدیه ی خود به واحد روابط عمومی صدا وسیمای مرکز خراسان شمالی واقع در : بجنورد میدان آزادگان  – خیابان صدا وسیما  – صدا وسیمای مرکز خراسان شمالی مراجعه نمایند.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کد ملی

نوع جایزه

شهر

1

آرمین اسماعیل زاده

قربانعلی

0779776488

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

2

امین نصراله زاده سورکی

محمود

7130000546

کارت هدیه 500 هزار ریالی

ساری

3

نرگس علیزاده

مهرداد

0671392824

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

4

کمیل اصغرزاده

الیاس

0682460478

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

5

آرتا شفیعی

کاظم

0670696110

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

6

عیسی منصوری

حسن

0638797020

کارت هدیه 500 هزار ریالی

اسفراین

7

سکینه مجیدی

محمدعلی

0682172448

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

8

سیده آسیه حسینی معصوم

سید رضا

0670429430

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

9

ابراهیم یزدانی

علی اکبر

0759480941

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

10

مهرداد علیزاده

غلامعلی

0839092881

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

11

دویدق درخشان

ارازقلیچ

5919677971

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

12

حسن کمالی

عشیرمحمد

0680769528

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

13

بهاره عصمتی

تیمور

0680323163

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

14

حوا نقویان

رحمت ا...

0680529470

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

15

سمانه زرهرن

برات محمد

0820043044

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

16

حمید منور

محمد

7913673395

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

17

معصومه اسلامیان

حسین

0933418957

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

18

سید علی یاهوئیان

سید عباس

0670522775

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

19

طاهره عفت پناهی

غلامرضا

0681859334

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

20

طاهره امیدبخش

محمد

0793135702

کارت هدیه 500 هزار ریالی

شیروان

21

زینب باقری

عیسی

0682418161

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

22

قدرت ترکانلو

عبدالله

0680756442

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

23

عقیل موحدی

حسن

0681939435

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

24

سمیرا عصمتی

احیا

5249960308

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

25

زهرا بیارجمندی

محمدعلی

0670430803

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

26

طیبه مجرد بهره

علیرضا

0931637521

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

27

سارا نیستانی

جمشید

06707901107

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

28

علی سنخواسیان

محمودرضا

0681996722

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

29

علی اسماعیل پور

صفرعلی

0827939779

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

30

سیده زینب علوی

سید حسن

0794688969

کارت هدیه 500 هزار ریالی

---

31

زینب باقری

منان

2160868299

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

32

ستار برومند

غلامعلی

5240291721

کارت هدیه 500 هزار ریالی

آشخانه

33

مریم حق بین

محمد

5919611642

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

34

سکینه جمشیدی

رشید

0639874908

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

35

مریم زارع شورکائی

عباس

5820207580

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

36

سید مهدی فاطمی زاده

سیدرضا

0922381151

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

37

زهره یزدانی

علی اکبر

0759895546

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

38

محمدعلی رضا پور

اسماعیل

0759472041

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

39

سیده آذر حسینی معصوم

سیدرضا

0670294500

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

40

زهرا امامی

جواد

0671576895

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

41

علی عرفانیان

غلامرضا

5240202009

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

42

محسن رخشا

عزیزا...

0943254744

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

43

زینب رحمانی

رضا

0829135146

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

44

مهدی صداقت

فریدون

524019819

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

45

فاطمه باقری

علی

0670957471

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

46

علی حقیقی

محمدعلی

6350171012

کارت هدیه 500 هزار ریالی

فاروج

47

جواد یزدانی

یوسف

0670520896

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

48

مائده دهقانپور وحید

رمضانعلی

0671460730

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

49

اسماعیل بازرگان

محمدحسین

0682276367

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

50

سمیرا خادمی

نصرا...

0680361499

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

51

طیبه شرفخانی

براتعلی

0639266908

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

52

تقی نوشیروانی

سعدگلدی

0759277001

کارت هدیه 500 هزار ریالی

جاجرم

53

احمد راد

شمس الدین

5739569044

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

54

غزل ریاحی

وحید

0671097202

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

55

جمشید مهردلان

رحیم

0681795565

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

56

طلعت اکرمی

رجبعلی

0681878525

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

57

محدثه رحمانی

علیرضا

0670768073

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

58

علیرضا اصغرزاده

کریم

1271580020

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

59

ثنا ترکانلو

حجت

671343513

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

60

یوسف ایران نژاد

جواد

0950271764

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

61

ولی حقیقی

محمدعلی

6350078802

کارت هدیه 500 هزار ریالی

فاروج

62

کلثوم جعفری ارلاشلو

نایب علی

0827949766

کارت هدیه 500 هزار ریالی

شیروان

63

آرزو رحیم زاده

عباسعلی

0681872454

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

64

نجمه ایزانلو

عیدمحمد

0681113928

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

65

سهیل علیزاده

مهرداد

0780895096

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

66

یگانه رضائی

رضا

0670995754

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

67

صادق حسینی معصوم

سیدمحمد

0682477648

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

68

هادی پروانه

چراغعلی

0639431550

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

69

علی حاتم زاده

حسن

0680908269

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

70

یدا... جعفری

محمد

5919740442

کارت هدیه 500 هزار ریالی

---

71

مهدی ایمان پرست

علی محمد

0639449255

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

72

قربان یاوری

بیگلر

0682447854

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

73

حامد فیروزه

روح ا...

0681949465

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

74

فاطمه بهرامی

محمدامین

0941639924

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

75

علی منفردی

عباسعلی

0682303704

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

76

حسین روحانی

محمد

0680219447

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

77

آنوشا رادمنش

کامران

0671342452

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

78

ابراهیم اسفیدانی

ابوالقاسم

0680775374

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

79

مهران علیزاده

غلامعلی

0681869712

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

80

مینا دهقانپور

غلام رضا

0671222007

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

81

خلیل باقری مشک آبادی

منان

2160432156

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

82

کلثوم ثانوی سورکی

قاسم

2092687727

کارت هدیه 500 هزار ریالی

ساری

83

سمیرا یوسفی مقدم

جلال

0829786848

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

84

راحله ایزانلو

سهراب

0681130474

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

85

سیدعباس یاهوئیان

سیدجلال

0680177469

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

86

فائزه رحمانی

حسن

0671381733

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

87

رضا فرنود

محمد

0670282766

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

88

زهرا وحیدی

علی

0439945283

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

89

علی ایزانلو

مجید

0481851161

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

90

محمد شیرزاد

محمدرضا

0670535818

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

91

امیرآرتا عاقل

مرتضی

0900859342

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

92

نورا... جهانی

ذات ا...

4989417641

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

93

طوبی نیستانی

رستم

0682109940

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

94

حسینعلی جدی

فرهاد

08287

کارت هدیه 500 هزار ریالی

شیروان

95

موسی الرضا گفتی

نوروزعلی

5219782932

کارت هدیه 500 هزار ریالی

اسفراین

96

حسن موحدی

عقیل

0671140965

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

97

محمد انصاری

کریم

4284831331

کارت هدیه 500 هزار ریالی

بجنورد

98

رضا قربان زاده

براتعلی

0750078014

کارت هدیه 500 هزار ریالی

شوقان

99

منصوره قربانی

مختار

0680333738

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

100

محمد خداوردی زاده

شکرا...

0828870829

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

101

حسین رستمی

علی اصغر

0759479593

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

102

احمد فرج زاده

محمد

0820474134

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

103

صفیه ترکانلو

مهدی

0681950676

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

104

رقیه موحدی

حسن

0682403016

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

105

راضیه حمیدی

یزدان علی

0682625280

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

106

نفیسه سالمی

موسی الرضا

5248989930

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

107

غلامرضا نیستانی

ابراهیم

0680699082

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

108

عبدالحسن اشگزری

ابراهیم

0682179469

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

109

شهناز جدی

عباسعلی

0829900705

کارت هدیه 500 هزا ریالی

آشخانه

110

صفورا طاهری

صاحب اختیار

5240009651

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

111

علیرضا ایمانی

محمد

0759836681

کارت هدیه 500 هزا ریالی

شوقان

112

رضا انصاری

حسین

4285609101

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

113

حسین رازی

طهمورث

5919847395

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

114

محمد امین بهرامی

براتعلی

0703162861

کارت هدیه 500 هزا ریالی

بجنورد

mod_vvisit_counterکل بازدیدها185192

Copyright 2011 bojnourd.irib.ir All rights resereved
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی می باشد. هرگونه استفاده غیرقانونی از مطالب سایت پیگرد قانونی خواهد داشت .

PageRank