در سال 1359 فرستنده رادیویی شهرستان بجنورد د رمساحتی به میزان 5 هکتار احداث و با قدرت kw1 فرکانس 1134 کیلوهرتز و طول آنتن 78 متر جهت پوشش بجنورد و شیروان راه اندازی شد. پس از آن در سال 1378 قدرت فرستنده ارتقاء داده شد تا پوشش شهرهای اسفراین و مانه و سملقان نیز به خوبی انجام شود . سرانجام پس از تقسیم استان خراسان به سه استان شمالی ، رضوی و جنوبی در سال 1383 صدا و سیمای خراسان شمالی که در ابتدا به صورت خبرگزاری و زیر نظر صدا و سیمای واحد خراسان رضوی اداره می شد با عنایت خاص مسئولان عالیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 به اداره کل  ارتقاء یافت .

روابط عمومی
تلفن گویا:162, تلفن:05831162111-05831162113
پیامک:30000662
واحد فرستنده های تلویزیونی
تلفن:32412500
واحد سیما
پیامک:30000664
واحد صدا
پیامک:30000252
تلفن: 05831162235
05831162606
واحد خبر
تلفن:05831162515-05831162510
پیامک: 30000665
واحد سایت
 ,info[at]bojnourd.irib.ir
تلفن مرکزی (تلفنخانه)
05831166000
05831162000
05831162020
 
آدرس مرکز
صداوسیمای مرکز
کدپستی: 9417813891  صندوق پستی  1548